VIER5 | Advies en Begeleiding

Verandering vraagt om een begin

VIER5 is een organisatieadvies bureau gespecialiseerd in het opzetten en inrichten van een toekomstgerichte werkstijl die de effectiviteit van organisaties vergroot.

Veel van onze klanten schakelen ons in als ze de grip op de toekomst dreigen te verliezen. Samen met hen schetsen we hun toekomst en helpen we hen daar te komen.

‘Van denken naar doen’

VIER5 adviseert niet alleen maar neemt ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Advies en begeleiding zijn voor ons twee kanten van een medaille. Van denken naar doen is een van onze kernwaarden. Het is waar we goed in zijn en wat we leuk vinden.

VIER5 verzorgt de begeleiding op sturend en uitvoerend niveau rondom ontstane en/of beoogde veranderingen waarbij resultaat geleverd moet worden. Hierbij hebben we naast de harde project elementen als tijd, geld en kwaliteit, ook oog voor de zachte elementen, de ‘mens-kant’ van de verandering. Het totaal is nodig om een duurzame oplossing te realiseren. Voorgenomen veranderingen die de hele organisatie ten goede komen.