VIER5 | Advies en Begeleiding

Het Nieuwe Werken, What’s in it for me?

Dik Bijl, ‘Ambassadeur voor het Nieuwe Werken’ en werkzaam bij Microsoft omschreef Het Nieuwe Werken als volgt: “Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt. Recente ontwikkelingen in de ICT maken Het Nieuwe Werken technisch mogelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken het wenselijk.”

Als VIER5 kunnen wij ons heel goed vinden in deze omschrijving en samengevat onderkennen wij bij de inrichting van Het Nieuwe Werken de volgende drie aandachtsgebieden: huisvesting, ICT ondersteuning en organisatie inrichting. In onze aanpak gaan we in op de mogelijke veranderingen ten aanzien van deze aandachtsgebieden.

Stappenplan

- Intake / Organisatiescan
Om een nulmeting te maken waar de organisatie nu staat en welke doelstelling ze voor de toekomst heeft. De uitkomst zal een advies zijn of de invoering van Het Nieuwe Werken positief zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen.

- Workshop “Het Nieuwe Werken, what’s in it for me?” (2 uur)
Een korte bijeenkomst, in principe bedoeld voor alle medewerkers dus inclusief management, die in gaat op Het Nieuwe Werken, over de voordelen ervan, en over het waarom. Maar vooral ook over wat er voor de werknemers verandert, over wat hij of zij er zelf aan heeft. Het belangrijkste doel van de workshop is bewustwording en inzicht. Bewustwording dat er waarschijnlijk een cultuurverandering binnen de organisatie zal plaatsvinden, dat gedrag zal veranderen, maar vooral ook inzicht in hoe dit gaat verlopen, welke valkuilen en waarschijnlijke blokkades er zullen zijn. Daarnaast gaan we ook in op de ondersteuning die ICT toepassingen als ook de werkomgeving kunnen en zullen hebben.

- Implementatie

Pas na afloop van deze workshop kan er echt een goede inschatting gemaakt worden of het zinvol is en of er voldoende draagvlak is om veranderingen door te voeren. Dan gaan we graag met u in gesprek over de implementatie in uw organisatie.

Meer weten?

Neem contact op met ons. VIER5 | Advies en Begeleiding.

Leestips: